Staročeské recepty

Vaření podle starých kuchařek

V málokteré domácnosti se požívá k obědu denně dvoje maso. Bohatí se vystříhají přílišného požívání masa z ohledu zdravotního, Střední třída z ohledu nejen zdra­votního, ale také finančního. Strava rostlinná, jakou na přiklad požívají výhradně vegetariáni, je při nynější draho­tě masa o polovic levnější než strava masitá nebo smíšená a při tom stejně výživná a nad ni zdraví vhodnější. Při tom bude přihlíženo k tomu, aby byla úhlednější a roz­manitější, než jak se dle německého způsobu rostlinné pokrmy pro vegetariány připravují. 

Rate this Content 1 Votes